Vesti o Falun Dafi i krizi ljudskih prava u Kini

O nama


Naša misija

Falun Dafa informativni centar je i zvanična pres služba za Falun Gong kao i primarni resurs za informacije o kršenju ljudskih prava sa kojima se praktikanati Falun Gonga suočavaju u rukama kineskog komunističkog režima.

Cilj našeg rada i uticaj kojem težimo je sledeći:

• Da dokumentujemo kršenja ljudskih prava specifičnih za Falun Gong u Kini, kao i taktika prinude i zastrašivanja od NR Kine usmjerenih na Falun Gong drugdje u svijetu.
• Da proširimo te informacije svim relevantnim subjektima, uključujući medije, vlade, nevladine organizacije, istraživačke institute i obrazovne institucije.
• Da služimo kao resurs novinarima, istražiteljima, naučnicima, i nastavnicima koji žele da saznaju više o Falu Gongu i njegovim neprilikama u Kini.
• Da nadgledamo i analiziramo novosti i predstavljanja Falun Gonga u štampi, kao i da beležimo i organizujemo ključne izvještaje.
• Da osiguramo da je glas prektikanata Falun Gonga predstavljen u zvaničnom i jasnom kapacitetu novinarima i medijskim organizacijama.
• Da zagovaramo prava sledbenika Falun Gonga unutar Kine, naročito pod tekućim okolnostima u kojima su im uskraćena pravna zastupništva ili fer suđenja.
• Da podržimo rad pojedinaca volontera u vezi sa Falun Gong-om, kao što je produciranje informativnih flajera i video dokumentaraca.

Falun Dafa informativni centar ne traži da promoviše učenje i praksu Falun Gong-a. Bilo koja reprezentacija njih na ovom sajtu je u svrhu informacije i da se isprave zablude kreirane lažnom propagandom koju širi kineski komunistički režim.