Vesti o Falun Dafi i krizi ljudskih prava u Kini

Progon Falun Gonga

Nasilna represija 100 miliona ljudi

Ovo je jedan od najvećih progona ikada, u svetu. Milioni nevinih ljudi u Kini su optuženi, pritvoreni, mučeni ili ubijeni samo zato što praktikuju Falun Gong. A Komunistička partija Kine pokušava sve kako bi sprečila ljude da za to saznaju.

Sve je počelo u sred noći, 20. jula 1999.

Širom Kine, pod velom tame, policija je počela da odvlači obične ljude iz njihovih postelja. Mnogi su odvedeni u zatvore ili pritvorske jedinice, drugi su prebijani, dok su neki umrli usled mučenja.

Policija je delovala po direktivama sa vrha. Naime, šef Komunističke partije, Đijang Cemin, je naredio da Falun Gong bude slomljen. Većina smatra da je Đijang bio ogorčen na popularnost prakse, jer je broj praktikanata nadmašio broj članova Komunističke partije Kine, pa je odlučio da uguši praksu svim sredstvima.

Nagrađivani kratki film o progonu Falun Gonga u Kini.

Od tada, milioni Falun Gong praktikanata podvrgnuti su nezakonitom zatvaranju, ispiranju mozga i mučenju, sa hiljadama potvrđenih smrtnih slučajeva u pritvorima. Nekoliko stručnjaka procenjuje da je više od milion praktikanata Falun Gonga bilo ubijeno kako bi se njihovi vitalni organi mogli prodavati za visoki profit u sklopu brzo rastućeg biznisa vezanog za transplantaciju organa u Kini. Desetine miliona ljudi koji danas praktikuju Falun Gong u Kini, svaki dan žive pod rizikom da ih kineska vlast odvede, zatvori, muči, ili nešto još gore.

Zbog čega progon?

Tokom 90-ih godina, Falun Gong je zadobio podršku brojnih kineskih državnih službi kao praksa meditacije koja poboljšava zdravlje i moralni karakter.

Ali 20. jula 1999. je pokrenuta masovna kampanja progona. Šta je pošlo po zlu?

Jedno očigledno objašnjenje za naizgled iracionalnu kampanju protiv Falun Gonga je priroda kineske ateističke, diktatorske Komunističke partije Kine (KPK), koja strahuje od svih grupa izvan njene kontrole‚ a naročito od onih koje imaju drugačije ideologije. Od sredine 90-ih godina, pojedinci u partiji su osećali da je njihova moć ugrožena popularnošću Falun Gonga. Sveobuhvatan progon je usledio nakon višegodišnjeg uznemiravanja od strane vlasti (tajmlajn progona).

Partija je nekoliko puta pokušala iskoreniti sve oblike duhovnosti u Kini (zemlji koja je tradicionalno nazivana "zemlja božanskog"). Do današnjeg dana, rimo-katolici, mnogi protestanti i tibetanski budisti ne mogu slobodno bogoslužiti u Kini i pod stalnim su rizikom od hapšenja i mučenja.

Do 1999, Falun Gong postaje prirodna meta jer je bio najveća i najbrže rastuća duhovna grupa u Kini, sa 100 miliona praktikanata širom zemlje, prema izveštajima kineske vlade u to vreme.

Drugi su naveli da je odluka o pokretanju progona povezana sa "strahom" i "ljubomorom" bivšeg partijskog vođe Đijang Cemina naspram Falun Gonga, dok su drugi lideri KPK u to vreme smatrali grupu bezopasnom. Washington post navodi izvore koji govore da je: Đijang Cemin sam odlučio da Falun Gong mora biti eliminisan‚ odabravši, kako je on mislio, laku metu.

Glasovi podrške

Mučenje

Možda je najistaknutija karakteristika progona korišćenje ekstremne torture. Mučenje Falun Gong praktikanata je bilo dokumentovano u svakoj od kineskih provincija, u zatvorima, radnim logorima, centrima za ispiranje mozga i školama u kineskim velikim gradovima, manjim gradovima i selima.

Najčešće tehnike mučenja uključuju šokove električnim palicama, spaljivanje užarenim komadima gvožđa, dugotrajno vezivanje tela danima u bolnim položajima, nasilno hranjenje slanim rastvorima kroz plastičnu cev umetnutu kroz nos, zabadanje bambusovih štapića pod nokte, što su samo neke od metoda; silovanje i seksualna tortura zatvorenika Falun Gonga su takođe česti.

Do danas je dokumentovano preko 4.000 smrtnih slučajeva, i najmanje 63.000 slučaja mučenja. Procena tačne cifre smrtno stradalih se meri u desetinama hiljada (i znatno više mučenih).

Zatvaranje i ispiranje mozga

Za stotine hiljada ljudi u Kini, osnovnu stvarnost kampanje protiv Falun Gonga predstavljaju dugi periodi zatvoreništva u radnim logorima‚ prevaspitanje kroz rad u zatvorima, kineskim gulazima‚ nakon lakrdijaškog ili nepostojećeg suđenja. Tamo su prisiljeni da rade po 20 sati dnevno i proizvode bez naknade igračke, lampice za božićne jelke, štapiće za jelo i fudbalske lopte za izvoz. Oni koji bi odbili, bi bili mučeni (više u nezakonitom pritvoru i ropstvu).

Bilo da je u radnim logorima, zatvorima, ili specijalnim centrima za prevaspitavanje, svi zatvoreni praktikanti Falun Gonga su bili prisiljeni da prođu ono što se jedino može opisati kao ispiranje mozga. Cilj Komunističke partije je prisiliti te ljude da se odreknu svoje duhovne vere i da počnu da gledaju na Falun Gong kao nešto opasno, te da odaju druge koji su aktivni u razotkrivanju progona.

Ključni sastojak procesa ispiranja mozga, ili onog što partija naziva transformacijom‚ su lišavanje od sna, satima neprestano gledanje video snimaka koji klevetaju Falun Gong, pretnje i borbene sesije u stilu kulturne revolucije. Nekim, naročito tvrdoglavim pojedincima koji su odbijali da se transforimišu su ubrizgavane psihotropne droge u ustanovama, u sklopu terapije za mentalni poremećaj nekorektnog političkog razmišljanja (više o psihološkom progonu).

Žetva organa

Još i danas su milioni praktikanata Falun Gonga brutalno progonjeni u Kini

Partijsko, konačno rešenje za veliki broj zatvorenih Falun Gong praktikanata je, međutim, još strašnije. Prema sadašnjem i bivšem bolničkim osoblju, Falun Gong se koristi u transplantacionoj medicini . Hiljade njih su ubijene, kako bi se njihovi organi iskoristili za transplantacije po narudžbini.

Jetra, bubrezi, srce i rožnjače su uklanjani iz mrtvih, anesteziranih Falun Gong praktikanata sa podudarajućim krvnim grupama i prodavani partijskim doušnicima i drugim očajnim, ali bogatim pojedincima iz Kine i inostranstva. Telefonski pozivi tajnih istražitelja kineskim bolnicama su snimljeni na audio zapis, i na njima se doktori hvale time (više o žetvi organa).

Cenzura i propaganda podstiču nasilje

Ali, kao u svakom genocidu dvadesetog veka, ekstremno nasilje najpre zahteva dehumanizaciju neprijatelja kroz propagandu. Zaista, jedna ključna mera u partijskom suzbijanju je bila da ograniči i iskrivi informacije o Falun Gongu - kako u Kini tako i izvan nje.

Od prvog dana progona, režim je zabranio sve knjige i informativne medije koji su prikazivali Falun Gong u pozitivnom svetlu. Sve web stranice povezane s praksom su odmah blokirane. Milioni Falun Gong knjiga su nasilno oduzete i javno spaljene. Vlast je strahovala da bi ljudi mogli saznati, ako već nisu znali, da je Falun Gong zdrav, normalan, i pozitivan način života prihvaćen od miliona (više o cenzuri).

Ovi napori cenzora su bili, naravno, prošireni na internet, zahvaljujući u značajnoj meri i zapadnim kompanijama koje su rado prodale tehnologiju za internet nadzor partijskim odeljenjima za bezbednost. Kao posledica toga, kineski građani završavaju u zatvoru zbog objavljivanja dokaza na webu o mučenju ili prostog preuzimanja online članaka o Falun Gongu (više o progonu i internetu).

Uz cenzuru, partija je nastojala da ocrni Falun Gong putem agresivne i intenzivne medijske kampanje. Režim je bio odlučan da prikaže Falun Gong kao opasan, izopačen i abnormalan.

Naređenjem bivšeg partijskog vođe, Đijang Cemina, Falun Gongu je tri meseca nakon njegove zabrane prikačena etiketa sekte‚ što je poslužilo kao sredstvo za dalje iskrivljavanje javnog mnenja. Pod vodstvom KPK, različita ministarstva i državni medijski izveštaji tada objavljuju brojne publikacije, radio i tv emisije, pa čak i serije, stripove i izložbe namenjene tome da demonizuju Falun Gong (više o ovoj kampanjskoj propagandi).

Državni doušnici širom sveta, izveštavaju da primaju klevetničke materijale od partijskih izaslanika

Državni doušnici širom sveta, u međuvremenu, izvešetavaju da primaju klevetničke materijale od partijskih izaslanika. Ove su često praćene pokušajima pritiska izabranih doušnika da ćute o zlostavljanju Falun Gonga, da ukinu proklamacije koje priznaju doprinos Falun Gonga društvu, i da blokiraju lokalne aktivnosti Falun Gonga kao što su parade i konferencije.

Preduzetnici, novinari i naučnici su takođe bili podvrgnuti sličnoj taktici pritisaka i pretnji (više o pritiscima izvan Kine), što je ponekad dovodilo do jezive ćutnje u zapadnoj štampi i akademskoj zajednici (vidi Izvan medijske pažnje.http://faluninfo.net/out-of-the-media-spotlight)

Socijalni i ekonomski uticaj

Zaista, oni koji su odabrali poslednje su najčešće bili suočeni sa formama ugnjetavanja koje ne dospevaju na naslovne strane‚ otpuštanjem sa posla, isključenje sa univerziteta, lišavanjem zdravstvene nege i penzije, razvodom, beskućništvom, i širokom lepezom drugih formi diskriminacije (više o progonu u porodici, progon na poslu i školi, i izloženost bedi i oskudici).

Otpor

Kada je progon započeo 1999, desetine miliona Kineza koji su praktikovale Falun Gong su bile suočene sa izborom. Jedna mogućnost je bila da se ponovo predaju Komunističkoj partiji i napuste praksu koja im je donela bolje zdravlje, duhovnost i iznova pronađenu nadu. Druga mogućnost je, čini se, bila nastavak praktikovanja u svoja četiri zida. Međutim, kad su krenule racije, ovo je bilo nemoguće čak i kad bi neko mogao okrenuti glavu od progona porodice i prijatelja. Krajnja mogućnost je bila otvoreno suprotstavljanje uprkos saznanju da bi tako nešto moglo doneti bolne posledice. Kakav god odgovor bio, praktikanti Falun Gonga su prikazali izuzetnu izdržljivost, a desetine miliona nastavljaju da praktikuju u Kini, dok se neki novi ljudi čak i pridružuju njihovim redovima.

Falun Gong praktikanti skloniji odabiru aktivnijeg otpora su ostali dosledni da to čine isključivo nenasilnim putem, fokusirajući se na korišćenje svih mogućih miroljubivih rešenja da bi se njihovi glasovi čuli. Praktikanti su prvo pokušali da se sporazumeju sa liderima Komunističke partije kroz pisma i peticije. Kako su se isti oglušili, Falun Gong se okrenuo ka trgu Tiananmen, gde su ‚ kroz tihu meditaciju ili izlaganjem banera pre nego ih uhapse, pokušavali da prizovu savest kineskog naroda kao i svetskih vođa. Budući da se progon nastavio, Falun Gong se počeo suprotstavljati državnoj propagandi deleći informacije koje razotkrivaju progon putem letaka, VCD-ova, emailova, i telefonskih poziva.

Kolektivno, ovaj pokret otpora , sačinjen od odvažnih pojedinačnih dela uprkos velikom ličnom riziku, čini ono što je danas najverovatnije najmasovniji nenasilni pokret u svetu (vidi: Pravedan otpor)

Izvan Kine, praktikanti i ljudi koji podržavaju Falun Gong su se takođe uključili u razne aktivnosti usmerene na razotkrivanje progona u Kini. S obzirom da su Falun Gongu u Kini uskraćena sva legitimna prava, grupa vodećih advokata za ljudska prava vodi jednu od istorijski najsveobuhvatnijih pravnih kampanja koja ima za cilj privođenje pravdi doušnika KPK koji su direktno uključeni u ono, što ti sami advokati nazivaju genocidom nad Falun Gongom. (više o sudskim tužbama širom sveta i kršenju međunarodnog prava).

Na ovoj web stranici ćete pronaći informacije o različitim aspektima progona koji traje skoro već dve decenije - uključujući njegovu istoriju, njegove užasne priče, tragedije, međunarodne implikacije, slučajeve hrabrog otpora na koji je isti naišao, ali takođe i dokaze, izveštaje trećih strana kao i osnovne informacije o Falun Gongu i Komunističkoj partiji Kine, odnosno, još uvek aktuelnom režimskom progonu nad tom grupom ljudi.

Veoma bismo cenili povratnu informaciju u vezi potrebe eventualnog pružanja važnih i korisnih dodatnih informacija.

Podeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naša saopštenja za medije i biltene