Vesti o Falun Dafi i krizi ljudskih prava u Kini

Njemačka/Berlin: Njemačka Savezna Skupština (Bundestag) usvojila rezoluciju o osudi kineskih Laogai-logora

10. maja 2007. godine je Njemačka Savezna Skupština usvojila rezoluciju o osudi kineskih Laogai-logora. U Saveznoj Skupštini su sve partije jednoglasno i izrazito osudile Kineski režim zbog njegovog nehumanog sistema radnih logora i mole Njemačku vladu da izvrši ozbiljnu istragu u pogledu optužbi da režim izvodi krađu organa nad živim Falun Gong praktikantima.

U martu su frakcije CDU/CSU, SPD, FDP i Savez 90/Zeleni njemačkoj Saveznoj skupštini podnijele zajednički prijedlog rezolucije kojom bi se osudio kineski sistem Laogai-logora. Rezolucija poziva njemačku Saveznu vladu da uputi zahtjev Kineskom komunističkom režimu za ukidanje radnih logora, objavljivanje detaljne liste s lokacijama radnih logora u cijeloj zemlji i za pružanje informacije o smrtno progonjenim osobama u radnim logorima. Od Savezne vlade se također traži da vrši pritisak na njemačka preduzeća da bojkotiraju robu proizvedenu u radnim logorima.

Prilikom zasjedanja 10. maja 2007. godine je gospodin Thilo Hoppe, član Odbora za ljudska prava pri Saveznoj skupštini i poslanik partije Savez 90/Zeleni zahtijevao temeljitu istragu optužbi za krađu organa od strane Kineskog režima nad živim Falun Gong praktikantima. On je rekao: "Istražni izvještaj bivšeg kanadskog državnog sekretara Davida Kilgoura i advokata za međunarodna ljudska prava Davida Matasa je veoma uvjerljiv. Vjerodostojnost ovog Izvještaja ne može tako brzo biti provjerena, ali mi tražimo od vlade da pažljivo i temeljito ispita ove optužbe." On je isto tako podsjetio Njemačku saveznu vladu da: “Također moramo paziti pri obučavanju ljekara - jer na ovom području postoji njemačko-kineska saradnja - kako ne bi nehotično postali saučesnici u ilegalnoj krađi organa. To se uopšte ne bi moglo podnijeti.”

Prije usvajanja rezolucije su službenici kineske ambasade u Njemačkoj lično vodili razgovore sa nekoliko članova Savezne skupštine i upozoravali ih da će, ukoliko rezolucija bude usvojena, to jako škoditi bilateralnom odnosu dviju zemalja.

Gospodin Holger Haibach, poslanik CDU i predstavnik Odbora za ljudska prava je rekao: “Kineska ambasada u Njemačkoj šalje svoje službenike kako bi izneli prigovor i prijetili nam, da će usvajanju rezolucije slijediti teške posledice. Ipak, mi se time ne damo zaplašiti i uradili smo ono što je trebalo.”

Gospodin Florian Toncar govornik FDP-a i član odbora za ljudska prava je rekao: "Kineski službenici mogu imati svoje mišljenje, ali ipak kineski diplomati ne mogu ni u kom slučaju uticati na glasanje poslanika Savezne skupštine koji su izabrani od strane naših građana. Mi smo glasajući većinom glasova usvojili rezoluciju.

Objavljeno na clearharmony.net u petak, 18. maja 2007.

Ovaj članak na njemačkom: http://www.minghui.de/data/article/399/a39921.html
Ovaj članak na engleskom: http://www.clearharmony.net/articles/200705/39474.html

Podeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naša saopštenja za medije i biltene