Vesti o Falun Dafi i krizi ljudskih prava u Kini

Jiang Zemin optužen za genocid nad Falun Gong praktikantima u Kini

Tužbe već podnesene ili su u pripremi u više zemalja

4 godine sistematskog progona

Jiang Zemin, bivši šef države i komunističke partije Kine, prije 4 godine, tačnije 20. jula 1999. godine, organizirao je i naredio sistematski progon 100 miliona svojih građana, čija je jedina “krivica” što prakticiraju Falun Gong, mirnu kinesku meditacijsku metodu, koja se bazira na vrlinama istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije. Njegov cilj je bio uništiti Falun Gong. Od tada do danas, više stotina hiljada ljudi je uhapšeno, više od 100.000 je bez sudskog procesa i zakonske osnove deportovano u radne logore, više od 1.000 zdravih ljudi je smješteno u psihijatrijske klinike, a postoji 690 dokumentovanih slučajeva umrlih od posljedica mučenja i zlostavljanja. Stvarni broj umrlih bi, prema procjenama stručnjaka, mogao iznositi i više hiljada.

Biro 610 – kineski gestapo

Mjesec dana prije početka progona, Jiang Zemin je naredio osnivanje organizacije koja će se baviti isključivo progonom Falun Gonga. To je bio početak zloglasnog “Biroa 610”, koji se razvio u jedan dobro organizovan i nezavisan sistem sa sopstvenom hierarhijom i sa apsolutnim autoritetom nad legalnim političkim i pravnim institucijama. U protekle 4 godine “Biro 610” je postao glavni instrument za sprovođenje državnog terora nad Falun Gong praktikantima. Prema direktivama iz “Biroa 610”, slučajevi praktikanata umrlih od mučenja prikazuju se kao samoubistvo, a tijela se odmah kremiraju, da bi se sakrili dokazi. Lokalnoj policiji su date odriješene ruke za mučenje, seksualno zlostavljanje i čak ubijanje Falun Gong praktikanata. Odgovorni za smrt praktikanata oslobođeni su svake odgovornosti, a u slučaju da članovi familije umrlih pokušaju informacije o zločinu iznijeti u javnost, rizikuju zatvaranje zbog “izdavanja državnih tajni”.

Podignuta optužba za genocid protiv Jiang Zemina i “Biroa 610”

U oktobru 2002. godine protiv Jiang Zemina i biroa 610, pred sudom u Chicagu (SAD), oficijelno je podignuta tužba za zločine genocida i mučenja. Tužioci su kineski i američki Falun Gong praktikanti, koji su lično bili izloženi progonu i mučenju i drugim kršenjima ljudskih prava u Kini. 14. aprila 2003. advokat tužitelja podnio je sudu dokaze o zločinima kineskog diktatora i ovi dokazi su bili prihvaćeni.

Prema “UNO Konvenciji o genocidu” iz 1948. godine, genocid je jedna od sljedećih radnji, koje se izvode sa namjerom da se jedna nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa, kao takva u cjelosti ili djelimično uništi: (a) Ubijanje članova grupe, (b) Zadavanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe, (c) Smišljeno nametanje takvih životnih uslova članovima grupe, koji omogućuju njihovo potpuno ili djelimično uništenje. U ovoj konvenciji se dalje navodi da osobe, koje vrše genocid ili neku od drugih gore navedenih radnji, moraju biti kažnjene, bez obzira da li se radi o šefovima država ili privatnim osobama.

Ujedinjene Nacije i Internacionalni sud u Hagu

Građani iz 6 zemalja (Australije, Francuske, Irske, Kanade, Kine, USA) su 21. oktobra 2002. također podnijeli legalnu tužbu protiv Jiang Zemina i još dvojice kineskih lidera Ujedinjenim Nacijama, tj. Komitetu ujedinjenih nacija protiv mučenja, Komitetu ujedinjenih nacija za ljudska prava (UNHRC), kao i Internacionalnom sudu u Hagu (ICC).

Šef “Biroa 610” i kineski vicepremijer je u Francuskoj optužen za zločine mučenja

U decembru 2002. godine, William Bourdon i Georges-Henri Beauthier, dva advokata za ljudska prava, poznata po procesima protiv čileanskog diktatora Pinočea u Belgiji i Francuskoj, podnijeli su u Francuskoj tužbu za zločine mučenja protiv Li Lanqinga, kineskog vicepremijera i šefa “Biroa 610”. Li Lanqing je tada bio u neoficijelnoj posjeti Francuskoj. Optužba se bazira na UNO konvenciji protiv mučenja, koju je Francuska potpisala 1984. godine i koja joj dozvoljava da uhapsi i osudi svakoga, ko je počinio zločine mučenja. Ovo je prvi put u Evropi da je jedan kineski lider suočen sa takvim optužbama.

Internacionalna koalicija za zakonske procese protiv Jiang Zemina i drugih odgovornih za zločine

Ovo je tek početak serije procesa koji su u pripremi širom svijeta. 18. marta 2003. organizacija TRIAL iz Švicarske, koja ima za cilj da spriječi da zločinci koji imaju državne funkcije izbjegnu odgovornost za zločine, u vrijeme održavanja UNO konferencije za ljudska prava u Ženevi, održala je konferenciju za štampu. Na ovoj konferenciji Filip Grant, predsjednik TRIAL-a je objavio da zajedno sa uglednim advokatima za ljudska prava i u saradnji sa Udruženjima Falun Gong praktikanata iz 60 zemalja organizuje internacionalnu koaliciju koja će u Švicarskoj i drugim zemljama pokrenuti tužbe protiv Jiang Zemina. “Na svim nivoima kineskih vlasti i komunističke partije Kine, počevši od vrha pa sve do dole, svi oni koji planiraju ili izvode ovaj sistem terora i masovnih povreda ljudskih prava Falun Gong praktikanata, moraju znati da će odgovarati za svoja zločinačka djela”, rekao je Grant.

Jiang Zemin mora odgovarati za zločine

Kao Falun Gong praktikanti, mi se držimo principa istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije i ne nosimo u sebi ogorčenje ili mržnju zbog nepravde koja nam se nanosi. Ipak, vjerujemo da će ove zakonske akcije otkriti razmjere i detalje progona, zaustaviti i osuditi ubijanje i druga kršenja ljudskih prava i pomoći da ovaj svijet učinimo boljim mjestom za život.

Počinitelji genocida i zločina protiv humanosti moraju biti izvedeni na sud i odgovarati za svoja djela. Pozivamo sve vlade i internacionalnu zajednicu da učine što mogu i podrže ove pravedne procese, tako da Jiang Zemin i “Biro 610” budu izvedeni pred lice pravde, a Falun Gong praktikantima budu vraćena osnovna ljudska prava.

Aktuelne informacije o procesima Jiang Zeminu i drugim odgovornim za zločine genocida možete naći na web stranici: http://www.flgjustice.org.

Podeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naša saopštenja za medije i biltene