Vesti o Falun Dafi i krizi ljudskih prava u Kini

Po prvi put u Evropi, kineski političar optužen za povrede ljudskih prava

Vice-premijer Kine Li Lanqing je, kao šef “Biroa 610”, kineskog “Gestapoa”, optužen za organizovanje progona Falun Gonga

PARIS, 9 decembar 2002. (Evropski Falun Gong Informativni Centar) – 4. decembra su William Bourdon i Georges-Henri Beauthier, dva odvjetnika za ljudska prava, poznati po suđenju protiv čileanskog diktatora Pinočea u Belgiji i Francuskoj, predali optužbu sudu u Nici protiv Li Lanqing-a za zločine mučenja. Kineski vice-premijer je tada bio u neoficijelnoj posjeti u Francuskoj. Civilni tužioci su četiri Falun Gong praktikanta, uključujući dvije Francuskinje. Optužba se bazira na UN Konvenciji Protiv Mučenja, koju je Francuska potpisala 1984 i koja dozvoljava hapšenje i progon bilo koje osobe koja je kriva za zločin mučenja. To je prvi put u Evropi da se jedan kineski političar suočio sa takvom optužbom.

U utorak , 10. decembra, na Internacionalni Dan Ljudskih Prava, održaće se konferencija za štampu u prisutnosti gospodina Bourdon-a i dvije žrtve koje su pokrenule optužbu. Konferencija će se održati u 15 sati u 156, Rue de Rivoli – 75001 Paris.

U junu 1999., bivši vođa partije Jiang Zemin je lično tražio od Li Lanqing-a da predvodi “Biro 610”, koji je isključivo odgovoran za masivan i nasilan progon Falun Gong-a. Ova specijalna jedinica, kineski “Gestapo”, ima izričitu dozvolu dejstvovati izvan zakona i protiv ljudskog dostojanstva.

Od jula 1999., naredbe izdane od strane Biro-a 610, pod vodstvom Li Lanqing-a, dovele su do hiljade smrtnih slučajeva, od kojih su preko 500 dokumentirani od strane internacionalnih organizacija za ljudska prava. Više od 100.000 ljudi je uhapšeno, ilegalno poslano u prinudne radne logore i često mučeno. Hiljade su bili podvrgnuti štetnom psihijatrijskom tretmanu i seksualnom zlostavljanju. Milioni ljudi su terorizirani u njihovom svakodnevnom životu: javne optužbe, otpuštanja sa posla, izbacivanja iz škola i svojih domova, ucjene, prinudni razvodi i pobačaji. U Francuskoj, četvoro ljudi koji su podigli optužbu protiv Li Lanqing-a su:

  • Chen Zumei, Kineskinja koja živi u Francuskoj. Kada je apelovala u Kini protiv progona Falun Gong-a u julu 2000., bila je uhapšena, zatvorena i divljački pretučena. Pri tome joj je slomljena ruka i do danas je ostala hendikepirana;
  • Hélène Petit, Francuskinja koja je učestvovala u mirnom apelu na Trgu Nebeskog Mira u Pekingu u Novembru 2001. Bila je uhapšena, zatvorena i pretučena;
  • Zhao Ming, kineski student informatike na “Trinity Koledžu" u Dablinu u Irskoj, koji je bio zatvoren preko dvije godine u raznim prisilnim radnim logorima i izložen kontinuiranim fizičkim i mentalnim mučenjima;
  • Wang Yuzhi, Kineskinja koja je bila mučena u Kini. Pobjegla je u Ujedinjene Arapske Emirate i prijetili su joj deportacijom nazad u Kinu. Na kraju je bila spašena od strane kanadske vlade.

Takva apsurdna i nehumana represija cilja na potpuno nedužne i bezazlene ljude, samo zato što prakticiraju Falun Gong i što su neki kineski zvaničnici bili ljubomorni na popularnost ove tradicionalne Qigong metode koju je 1999. godine prakticiralo preko 70 miliona ljudi.

Podeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naša saopštenja za medije i biltene