Vesti o Falun Dafi i krizi ljudskih prava u Kini

Epoch Times: Nova svedokinja potvrđuje postojanje konc-logora u Sujiatunu i tvrdi da su organi otklanjani živim žrtvama

Svedokinja, bivša radnica bolnice za trombozu integrisane kineske i zapadne medicine provincije Liaoning tvrdi da su tela Falun Gong praktikanata kremirana odmah nakon odstranjivanja organa (Epoch Times)
Svedokinja, bivša radnica bolnice za trombozu integrisane kineske i zapadne medicine provincije Liaoning tvrdi da su tela Falun Gong praktikanata kremirana odmah nakon odstranjivanja organa (Epoch Times)

Nakon što je jedan kineski novinar i insajder 9. marta 2006. otkrio prve činjenice o koncentracionom logoru u Sujiatunu kod glavnog grada kineske provincije Shenyang, 17. marta se povodom toga još jedna svjedokinja javila Epoch Timesu.

Bivša radnica bolnice za trombozu integrisane kineske i zapadne medicine provincije Liaoning obavestila je nedavno Epoch Times tokom jednog intervjua da je koncentracioni logor Sujiatun u Kini ustvari deo jedne bolnice. U koncentracionom logoru su se živim Falun Gong praktikantima oduzimali organi, a zatim profitabilno prodavali. Od 2001. godine, u logoru je bilo tajno pritvoreno oko 6.000 Falun Gong praktikanata i niko od njih nije napustio logor živ. U ovoj bolnici se praktikantima odstranjuju bubrezi, jetra i očna rožnjača. Nakon odstranjivanja organa se tela spaljuju u pećima za spaljivanje mrtvaca. Peć za spaljivanje mrtvaca je jedna prepravljena peć za grejanje. Njihov pepeo se odstranjuje zajedno sa sagorelim ugljem.

Kod tri četvrtine od 6.000 osoba su organi odstranjeni

Zdravstveno stanje onih kojima su odstranjeni organi je bilo različito. Zato što su mnoge žrtve nezakonito pritvorene, nije bilo naređenja za hapšenje niti identifikacije o kome se zapravo radi. Nakon što su organi bili odstranjeni, često niko nije tražio telo ili su dolazili ljudi sa falsifikovanim dokumentima i tvrdili da imaju pravo na posmrtno telo.

Oko tri četvrtine od 6.000 ljudi je umrlo, nakon što im je odstranjeno srce, bubrezi, očna rožnjača ili koža i njihova tela bila spaljena. Žena koja svedoči i čiji je član porodice bio sudeonik prilikom oduzimanja organa Falun Gong praktikantima rekla je da je u bolnici ostalo još oko 2.000 praktikanata. Ona strahuje da će vlasti poubijati sve kako bi uništili dokaze.

Bolnica za trombozu integrisane kineske i zapadne medicine provincije Liaoning nalazi se u ulici Xuesong br. 49 u Sujiatunu, u gradu Shenyang, kineske provincije Liaoning u Kini. Ona je bila prva bolnica u Kini koja se je specijalizovala za lečenje srčanih, moždanih i perifernih krvnih sudova. Bolnicu sačinjavaju razne ustanove, a k tome pripadaju Univerzitetska bolnica lecenja tradicionalnom kineskom medicinom u Liaoningu i centar za lečenje tromboze u Shenyangu.

Detalji o koncentracionom logoru

Bolnička zgrada obuhvata površinu od 21.087 kvadratnih metara, od toga su na 17.564 metara izgrađene zgrade. U njima je zaposleno 460 osoba u 24 odeljenja i 20 specijalizovanih biroa. Informacije kineskih vlasti potvrđuju da je bolnica izgrađena u decembru 1988. godine i da je onda dobila naziv Istražni Zavod za trombozu Shenyanga i Centar za lečenje tromboze integrirane kineske i zapadne medicine provincije Liaoning. Juna meseca 1998. godine je preimenovana u Centar za lečenje tromboze tradicionalnom kineskom medicinom.

Kineski list Business Morning View je objavio 4. jula 2004. godine u jednom članku da je jedan seljak u Sujiatunu, Shenyang umro od posledice neobične bolesti i da je nakon toga bio kremiran. Posmrtnica je bila izdata od strane Centra za lečenje tromboze tradicionalnom kneskom medicinom u Sujiatunu. Ova vest je prouzrokovala komešanje u Kini.

Sledi transkript intervjua reportera Epoch Times-a sa bivšom radnicom bolnice za trombozu integrirane kineske i zapadne medicine provincije Liaoning u Sujiatunu.

Epoch Times: Da li je medicinsko osoblje bolnice znalo za koncentracioni logor?

Kopija smrtnog lista (fotografija iz arhiva Epoch Timesa)
Kopija smrtnog lista (fotografija iz arhiva Epoch Timesa)

Odgovor: U ovoj bolnici postoji mali broj službenika i nekoliko doktora je tajno bilo umešano u operacija za oduzimanje organa. I neko drugo osoblje je znalo za to, ali je ova tema razgovarati predstavljala apsolutni tabu [za razgovor]. Svi se boje biti ubiveni ili doći u neprilike, zato svi zaobilaze ovaj predmet razgovora. Izabrani su samo najpoverljiviji doktori da izvode operacije oduzimanja organa.

ET: Da li su Falun Gong praktikanti bili jos živi kad su im odstranjeni organi? Da li su njihove porodice bile obaveštene o tome?

Odgovor: Tamo pritvoreni Falun Gong praktikanti su većinom dolazili iz zatvora Dabei, radnog logora Masanjia i drugih zatvora u Shenyang-u ili su hapšeni u parku odnosno vlastitim kućama. Zato što su odbijali klevetati Falun Gong, hapšeni su bez naređenja za hapšenje i njihove porodice nisu znale ništa o njihovoj situaciji. Mnogima od njih nije zapisano čak ni ime. Osim toga, zbog politike kineskog komunističkog režima: "ne postojanja odgovornosti" za ubijanje Falun Gong praktikanata, za zatvorsku ustanovu je smrt jedog praktikanta mala stvar. Kineska komunistička partija (KPK) progoni Falun Gong, ali je medicinskom osoblju rečeno da oni moraju umreti jer su ubili ljude ili da su osuđeni na smrt zbog krivičnih dela ili da su poludeli upražnjavanjem Falun Gonga.

Falun Gong praktikanti, čiji su organi odstranjeni, su bili iz različitih krajeva.

Organi koji su oduzeti iz živih tela su na višoj ceni nego li organi oduzeti iz mrtvih tela. Mnogi Falun Gong praktikanti su bili još živi dok su im oduzimani organi. Odmah nakon što su njihovi organi bili izvađeni, njih su bacali u krematorijum i spaljivani su, kako ne bi bilo dokaza. Kod drugih su doktori zašivali rane nakon oduzimanja organa i pismenim putem su tražena odobrenja od porodice za spaljivanje. Porodice nisu uopšte znale da su umrli zbog posledica oduzimanja organa. Osim toga bilo je zdravih Falun Gong praktikanata u zatvorima drugih područja, kojima su bez njihovog znanja ubrizgavana psihofarmatska sredstva, tako da su postali duhovno poremećeni. Prebačeni su u koncentracioni logor Sujiatun kako bi tamo bilo nastavljeno s mučenjem da bi im se na kraju oduzeli organi i njihova tela bila tajno kremirana.

Među Falun Gong praktikantima kojima su oduzimani organi pojedini su bili veoma iznemogli, većina njih je bila nezakonito uhapšena. Nije bilo isprava ili potvrda o hapšenju. Nakon što su im iz živog tela oduzeti organi, nije došao niko da odnese njihova posmrtna tela; ili su često dolazili ljudi sa falsifikovanim dokumentima i tvrdili da imaju pravo na posmrtno telo.

Nijedan od ovih ljudi nije izasao živ iz koncentracionog logora. Tri četvrtine od ovih 6.000 osoba su umrle jer im je oduzeto srce, bubrezi, očna rožnjača ili koža. Procenjujem da se sada još oko 2.000 Falun Gong praktikanata nalaze u ovoj bolnici i bojim se da će odgovorni sve dokaze uništiti i zato ih žele ubiti.

ET: Kako ste za sve ovo saznali? Jeste li vi kao doktor sudelovali u odstranjivanju organa?

Odgovor: Ja sam radila u ovoj bolnici za trombozu koja integriše kineski i zapadni način lečenja u provinciji Laoning, Shenyang. Baš ovde se nalazi ovaj koncentracioni logor. Jedan od mojih članova familije je sudelovao u operacijama oduzimanja organa od Falun Gong praktikanata. To je našoj porodici donelo puno patnje.

ET: Molim Vas pričajte nam o tome šta znate.

Odgovor: Od 2001 godine se u našoj bolnici drže Falun Gong praktikanti. Na početku su ovi ljudi zatočeni u jednospratnim zgradama u dvorištu iza bolnice. Kanije je bolnička uprava porušila ove zgrade i nakon toga nije bilo poznato gde su tačno u bolnici bili smešteni. Mnogi bolnički saradnici su govorili o tome kako su navodno sada praktikanti smešteni u podzemnim sobama bolnice. Po rečima pojedinih bolničkih službenika, ispod bolnice se nalazi ogroman sistem sa tajnim prostorijama. Tada je upravnik, koji je bio zadužen za bolničku nabavku rakao da se je količina plastičnih rukavica za operaciju i dnevna snabdevanja zalihama u stovarištu drastično povećala. Poslovođe procenjuju na osnovu količine nabavki da je u to vreme najmanje 6.000 Falun Gong praktikanata bilo zatočeno u bolnici.

Ovi Falun Gong praktikanti nisu bili držani u četvorospratnoj zgradi na prednjoj strani bolnice gde se nalaze stacionarna odeljenja i uprava, kako ih bolničko osoblje uopšte ne bi moglo videti. Mi smo samo ponekad slučajno videli kako se Falun Gong praktikanti u krevetu odvode u prizemlje na pregled. Ovi ljudi su izgledali veoma iznemoglo. Većina nije znala gde se praktikanti tajno drže. Zato što niko o tome ništa nije znao, raspitivao bi se poneko od radnika kod bolničke uprave zbog čega je bila kupovana tolika količina hrane kao i rukavice za operaciju i dnevne zalihe. Bolnička uprava je na to odgovarala sa: "Vi samo trebate dobro raditi svoj posao. Nemate potrebe da postavljate bilo kakva druga pitanja."

Od 2001. godine, član moje porodice vrši ove operacije. U početku je to pokušao tajiti od mene. Odgovorni za bolnicu biraju doktore kojima zbog različitih aspekata veruju, kako bi vršili tajne operacije. Nakon određenog vremena primetila sam da je član moje porodice veoma zabrinut i da je često imao noćne more i često je imao panične napade. Nakon što sam se stalno raspitivala, rekao mi je stvarno stanje stvari. Početkom 2001. godine je rukovodioc bolnice zahtevao od mog rođaka da izvršava operacije nad Falun Gong praktikantima i da im time oduzima organe. Moj rođak mi je ovo priznao 2003. godine. Kasnije je za njega bilo veoma bolno da vrši ove operacije, da mu je bilo nemoguće da sa time nastavi. Onda je odlučio otići u inostranstvo kao bi pobegao od ove stvari.

Moj rođak mi je takođe rekao: "Ne možes zamisliti moje brige: ti praktikanti su bili još živi. Bilo bi lakše da su bili mrtvi, ali oni su jos uvek bili živi."

ET: Je li bilo i drugih doktora u bolnici koji su vršili oduzimanje organa Falun Gong praktikantima?

Odgovor: Znam da je bilo pojedinih. Sa svim ovim stvarima se je strogo poverljivo postupalo. Mnogi pomenuti doktori u našoj bolnici su bili praktikanti iz drugih bolnica. Zato što vlada ne želi biti odgovorna za tela i život Falun Gong praktikanata, njihov život je od strane režima tretiran kao smeće. Novi doktori su u okviru njihove prakse vršili eksperimente na telima.

Mnogi doktori su dolazili i napuštali bolnicu, jer su nakon ovog sramnog dela morali podnositi mnogo bola. Oni su molili ili za prebacivanje ili su promenili svoja imena. Pojedini su bili ubiveni kako bi se uništili dokazi. Njihovi lični podaci su izbačeni iz upravničkog sistema bolnice ili su njihova imena promenjena. Niko ne zna gde se ti doktori nalaze. Bolničko osoblje zna da je zadnji deo bolnice zabranjen teren. On je pod neprestanom stražom. Osoblje izbegava da govori o tom mestu.

ET: Govori se da je bolnica opremljena postrojenjem za spaljivanje. Osobe čiji su organi odstranjeni, spaljivane su žive. Je li to tačno?

Odgovor: Službenici u našoj bolnici nazivaju to mesto "peć za spaljivanje". Ustvari to je jedna odaja za kotao. Pojedini siromašni seljaci iz okolnih područja su bili zaposleni da bi radili u toj kotlarnici. Kad su došli ovde nisu imali ni jednog centa. Ali sada oni imaju ručne časovnike, prstene, lančiće itd. Čak i hrpu toga. Medu bolničkim osobljem se priča da su nakit i ručne časovnike uzeli od Falun Gong praktikanata koji su bili bačeni u peć nakon što su im organi oduzeti. Priča se da su pojedini bili u životu kada su bili bačeni u peć.

ET: Je li im davana narkoza pre hirurškog zahvata?

Odgovor: Da, kineskim bolnicama je dodeljena jedna određena količina opijata. Opšte snabdevanje bolnica anesteticima se određuje prema bolnici. Samo malo pacijenata naše bolnice je bilo javno poznato i zvanični hirurški zahvati su bili prilično neznatni. Ali oprema i pomoćna sredstva upotrebljavana prilikom hirurških zahvata su bila obilna. Zato što je bilo ograničeno opijata, nije se mogla za tajne hirurške zahvate davati uobičajena doza anestetika.

Kako bi uštedeli na anesteticima, davali su Falun Gong praktikantima pre operacije manju dozu. Doziranje je bilo oskudno. Mnogi, čiji su organi odstranjeni, bili su još živi. Možete pretpostaviti bolove koje su praktikanti morali podnositi prilikom odstranjivanja organa.

ET: Postoji li ko preživeli od 6.000 ljudi koji su još od 2001. godine pritvoreni?

Odgovor: Niko nije izašao živ napolje. Broj se još uvek smanjuje. Sada drže manje Falun Gong praktikanata nego ranije. Ali ja verujem da se oduzimanje organa praktikantima i dalje nastavlja.

ET: Gde su ovi organi obično prodavani? Da li visoki vladini funkcioneri znaju o ovome?

Odgovor: Oni se uglavnom prodaju u Tajlandu, ali verujem da se prodaju i u drugim zemljama. Danas postoje mnogi pacijenti u Kini kojima je za transplantaciju potrebna ljudska koža, očna rožnjača, kao i bubrezi. Mnogi pacijenti se nalaze na listi za primanje kako bi mogli kupiti organe. Trenutno se dobija 30.000 do 100.000 američkih dolara. Zarada prilikom prodaje organa je ogromna. Od toga ne profitiraju samo najviši rukovodioci bolnica i službenici zdravstvenih odeljenja KPK. Ovaj zločin se prostire kroz celu naciju. Mnogi, počevši od gradskih službenika, doktora, do trgovaca organima, zarađuju na ovom profitabilnom poslu.

ET: Zašto upotrebljavaju Falun Gong praktikante kao izvor za dobijanje organa?

Odgovor: Zato što rodbina mnogih Falun Gong praktikanata ne zna da su oni uhapšeni. Zato i niko ne dolazi tražiti posmrtna tela nakon sto su praktikanti ubijeni.

ET: Zbog čega želite sve ovo otkriti? To Vas može dovesti u veliku opasnost.

Odgovor: Ja znam da sada mnoge Falun Gong praktikante drže u toj bolnici. Iznosim ovo u javnost kako bi se oni koji još nisu ubijeni, mogli biti spašeni. Takođe činim ovo kao pokajanje za moju porodicu.

Ja nisam Falun Gong praktikanat, ali kao član bolnice snosim odgovornost da iznesem na svetlost dana pravo stanje stvari, kako bi svet spasao Falun Gong praktikante koji se još nalaze u životu. Organi praktikanata žive u telima pacijenata dalje. Htela bih pozvati svet da posveti pažnju ovoj stvari i privede kraju ovaj šokirajući zločin.

Prevedeno s njemačkog:
http://www.dieneueepoche.com/articles/2006/03/20/10932.html

Ovaj članak na engleskom:
http://english.epochtimes.com/news/6-3-17/39405.html

Link na originalni članak
Podeli ovaj članak:

Ostanite informisani. Prijavite se za naša saopštenja za medije i biltene